S.Lemans home akkerbouw loonwerk projecten producten foto's contact links Landbouw-Loonbedrijf S.Lemans S.Lemans Landbouw-Loonbedrijf
Leren opzetten van verdienmodellen Beter inzicht in kosten & opbrengsten van  verschillende onkruidbestrijdingmethodes Minder afhankelijk van één methode Ervaring opdoen met de gekozen methode Meer keuze vrijheid Betere inschatting rendement van investeringen Efficiënter toepassen van de verschillende methodes Weten wanneer welke methode succesvol is Bouwen kennisnetwerk
Het doel van een waarde netwerk
Waardenetwerken gebruik N sensor in granen en aardappels.
Tarwe N-gift optimalisatie 2de & 3de gift: 1. Overdosering voorkomen leidt tot afname legeringsrisico 2. Overdosering voorkomen voorkomt verspilling N-meststof 3. Onder dosering voorkomen leidt tot een hogere opbrengst 4. Onder dosering voorkomen leidt tot een betere benutting van     Gewasbeschermingsmiddelen
Aardappel loofdoding optimalisatie: 1. Leidt tot een egalere afsterving 2. Verlaagt de kans op rooibeschadiging 3. Verlaging van middelgebruik mogelijk 4. Overdosering wordt vooromen
meer informatie