S.Lemans home akkerbouw loonwerk projecten producten foto's contact links Landbouw-Loonbedrijf S.Lemans S.Lemans Landbouw-Loonbedrijf
We verbouwen de volgende gewassen.  Suikerbieten Granen  zoals  tarwe en gerst Snijmaïs en korrelmaïs Daarnaast is er nog grasland wat  gebruikt wordt om te hooien, dit hooi vindt afzet bij de paardenhouders. Duurzaam werken op gebied van structuurbehoud van de bodem, gewasbescherming en bemesting van gewassen  staan voor op. Dit gebeurt o.a. met behulp van gps op landbouwspuit en trekker, de juiste bandenspanning en onder goede bodem omstandigheden werken. In verband met de bodemerosie wordt de grond al meer dan 10 jaar niet-kerend bewerkt, dit wil zeggen er wordt niet geploegd, maar met cultivator en aangedreven eg of pennefrees  gewerkt, op deze wijze blijft er meer organische stof in de bovenlaag. Het resultaat beter bodemleven (wormgangen) en minder bodemerosie en draagkracht van de bodem neemt toe.        ( meer over ploegloos )                                                                                                                        
akkerbouw